GTS

En HMS-tjeneste for elever.

Ta skoleveien tilbake

Gåtilskolen.no hjelper skole og lærere med å stimulere elever til aktivitet, øke sikkerheten på skoleveien, og bedre miljøet.

Gåtilskolen.no ønsker å bidra til at din skole kan oppfylle kravet om fysisk aktivitet for hver elev uten at dette går ut over undervisningen.

Løsningen er planlagt lansert i 2019/2020.

En aktiv skole skaper miljø

Aktivitet

Aktivitet

Skap vedvarende aktivitet hos elevene. Bruk Gåtilskolen.no som motiverende hjelpemiddel for å se resultatene av aktiviteten.

Miljø

Miljø

Resultatene av Gåtilskolen.no er både fysiske og miljøvennlige. Ved å gå til skolen spares miljøet for utslipp og samtidig kan elevene bygge gode relasjoner.

Trafikk

Trafikk

Klassen kan sammen være med å forbedre trafikksikkerheten ved og rundt skolen. Resultater fra trafikktellinger gir gode oversikter til bruk i arbeidet.

Bli varslet ved lansering

Du kan legge inn e-postdressen din nedenfor for å bli varslet når vi lanserer Gåtilskolen.no.

@